Kampworkshopweek
voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de rol als kampleider


Voor kampleiders, potentiële kampleiders en voor iedereen die zich verder wil verdiepen aan de aspecten van het op kamp gaan zijn worden, tijdens de jaarlijkse workshopweek, een drietal workshops aangeboden die inzicht geven in de rol van de kampleider tijdens een JongNL zomerkamp:

1. De kampleider als inspirerende teamleider
2. De kampleider en de veiligheid op kamp
3. De kampleider als eindverantwoordelijke
 
 
1. De kampleider als inspirerende teamleider
Over het begeleiden van leidingteams, samenwerking onder de leiding, conflicthantering, feedback geven en zo meer.
 
Vaardigheden die aan bod komen
Bewustwording dat een kamp anders is dan een groepsbijenkomst;
Opdoen van kennis over groepsprocessen. Wat is jouw rol in het groepsproces en hoe kun je dat sturen?
Begeleiding en faciliteren van het groepsproces binnen de leiding tijdens de kampweek.
Omgaan met verdelen van taken.
Gesprekken voeren over houding en gedrag.
Ervaring opdoen met gespreks- en vergadertechnieken, evalueren en feedback geven.
Omgaan met conflicten en situaties herkennen voordat ze uit de hand lopen.
Omgaan met kinderen die extra aandacht vragen tijdens het kamp.
 
2. De kampleider en de veiligheid op kamp
Over het creëren van een veilige (kamp)omgeving, het maken van een risici-inventarisatie, omgaan met calamiteiten, ontruimen, EHBO en zo meer.
 
Vaardigheden die aan bod komen
Welke stappen onderneem je om het kamp ‘veilig’ te laten verlopen.
Maken van een risico-inventarisatie.
Omgaan en handelen bij ziektes, ongevallen en calamiteiten (een ramp). 
Wanneer en hoe schakel je de JongNL-verzekering in.
Moet je ontgroeningen wel doen op een zomerkamp?
EHBO op kamp: hoe leg je een simpel verband aan, wat doe je bij brandwonden, hoe kun je kleine verwondingen en ongemakken oplossen, wat kun je zelf en wanneer schakel je hulp in?
Hoe kun je inspelen op extreme weersomstandigheden?
Hoe kun je op een verantwoorde wijze je kamp ontruimen en mensen evacueren?
Veiligheidsprotocollen: Waar vind je ze en hoe gebruik je ze.
 
3. De kampleider als eindverantwoordelijke
Over het omgaan met verantwoordelijkheden, het nemen va de voortrekkersrol, kwaliteit bewaken van kampprogramma’s en zo meer.
 
Vaardigheden die aan bod komen
Hoe en op welke momenten neem je de voortrekkersrol als kampleider.
Zorgen voor vertrouwen bij kinderen, ouders, leiding en bestuur in een goed verloop van het kamp.
Inzicht en omgaan met persoonlijke informatie over leden (zwemdiploma, allergieën, medicatie).
Bewaken van de kwaliteit van de kampprogramma’s.
Het betrekken van ouders bij een kamp: Welke info geef je en welke informatie heb je nodig?
Hoe gaat de kampleider om met spanningsbogen en rustmomenten tijdens de dag en de kampweek?
Zorgen voor fysieke en sociale veiligheid voor kinderen en leiding.
Individuele behoeften van een jeugdlid of iemand van de leiding herkennen.
Opstellen van en omgaan met kampregels. 
 
Klik hier voor de folder.
Deelnemen? Raadpleeg onze agenda als je wilt weten wanneer de volgende KAMP-workshopweek gepland staat.
Deelname is gratis.
Inschrijven gaat via PIONVOL= VOL