Wie is JongNL?

In Limburg zijn 43 plaatselijke jeugdwerkorganisaties die zich JongNL noemen. Bij JongNL begeleiden opgeleide vrijwilligers activiteiten van kinderen in hun vrije tijd. JongNL Limburg is de koepelorganisatie. De koepel bevordert de kwaliteit van de plaatselijke afdelingen door kwaliteitsbewaking, deskundigheidsbevordering, duurzaamheid en continuïteit, vernieuwing en innovatie, beweging en verbinding. JongNL Limburg beschikt over een professioneel bureauteam, een provinciaal bureau, provinciale vrijwilligers, een dagelijks en algemeen bestuur.

het bestuur

Het bestuur houdt zich concreet bezig met het vaststellen van beleid op lange en korte termijn, het jaarprogramma, coördinatietaken, het bewaken van de identiteit, het onderhouden van de relatie met de subsidiegever, public relations en ondersteunings- en serviceactiviteiten. Het dagelijks bestuur bestaat uit Sandra Stultiëns uit Nederweert (voorzitter), Paul Ickenroth uit Beesel (penningmeester) en Sander Keizer uit Helden (secretaris). Het algemeen bestuur bestaat uit Paul Wessels (vice voorzitter) uit Gennep, Eric Geuyen uit Venray, Robert Aarts uit Grathem, Maartje Stevens uit Egchel.
Adviseur van het bestuur is Léon Hoenen, tevens coördinator en teamleider.

Bestuursverkiezing 2020

Hieronder stellen twee nieuwe bestuursleden zich voor. Zij stellen zich verkiesbaar voor een bestuursfunctie. Afdelingen kunnen (i.v.m. corona en het annuleren van het voorzittersoverleg) online hun stem uitbrengen via deze link: bestuursverkiezing Stg. jongNL Limburg 2020.

Jolanda Jaspar uit Swalmen: https://youtu.be/GxwIvRLCsEg 
Hans Bruijnen uit Helden: Hans_Bruijnen_stelt_zich_voor.pdf


het provinciaal bureau en het bureauteam
Het provinciaal bureau is gevestigd in Melick, aan de Marijkelaan 11a. Op het bureau is dagelijks iemand aanwezig (op maandag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) en altijd bereikbaar op T 0475 520020. Op het bureau werken zes (parttime) medewerkers, die zich onder andere bezig houden met administratie, bemiddeling, ondersteunende werkzaamheden op het gebied van spel en begeleiding, het ontwikkelen en uitvoeren van cursussen en workshops en het organiseren van activiteiten. Het team staat klaar voor alle vragen die het hele jaar binnenkomen vanuit de afdelingen. Ze voeren het beleid, zoals dat door het bestuur voorgeschreven is, uit. Maak hieronder kennis met het bureauteam:

Leon

Léon Hoenen - coördinator

Houdt zich o.a. bezig met:
-  ondersteuning van het bureauteam
-  bestuurszaken (voorzittersoverleg en Raad van Toezicht)
-  externe contacten
-  afdelingsbezoeken
-  ontwikkeling en vernieuwing methodiek en aanbod
-  TienerTop5
-  boekje SamenSpelen
-  ontwikkeling, organisatie, uitvoering ledenactiviteiten
-  kampcursus en cursus primitief

 IngeInge Craenmehr - bureaucoördinator

Houdt zich o.a. bezig met:
-  afhandelen binnenkomende e-mails
-  contact met afdelingen
-  website en nieuwsbrief
-  planning, inschrijving, (aanvullende) informatie cursussen en workshops
-  planning, inschrijving en uitvoering ledenactiviteiten
-  organisatie Juniorentoernooi en (mini) Kaderschouw
-  ondersteunen en begeleiden ledenadministratie PION
-  verhuur diverse (spel)materialen

 MariekenMarieken Horijon - consulent

Houdt zich o.a. bezig met:
-  diverse administratie
-  invulling diverse websiterubrieken
-  werven, contact met en inplannen provinciale vrijwilligers
-  verwerken aanvragen waarderingstekens
-  verwerken en uitgeven kampvergunningen
-  commissie communicatie
-  uitvoering workshops

 LobkeLobke Theelen - consulent projecten

Houdt zich bezig met:
-  inhoud, opzet en uitvoering introductiecursus
-  opzetten nieuwe activiteiten
-  uitvoering activiteiten
-  uitvoering diverse projecten (TienerTop5, Groeien in JongNL, Nacht van het Dorp, Respect On, BuddyRace, Iets met je fiets)
-  sociale media

 

Stevie Thiessen - consulent

Houdt zich bezig met:
- verhuur en beheer diverse (spel)materialen
- website en sociale media
- inhoud, opzet en uitvoering (nieuwe) introductiecursus
- uitvoering/ondersteuning bij workshops en activiteiten
 

 chris

Chris Hodenius - consulent kadervorming

Houdt zich bezig met:
- uitvoering introductiecursus
- uitvoering introductiecursus PLUS
- uitvoering kampcursus
- uitvoering workshops
- uitvoering activiteiten

 

Aad Overvliet - vrijwilliger

Houdt zich bezig met:
-  advies bij verzekeringskwesties

 
provinciale vrijwilligers
Alle provinciale activiteiten, cursussen en bijeenkomsten die georganiseerd worden, zijn steeds vernieuwend en JongNL Limburg doet zijn best om de lat elk jaar een stukje hoger te leggen. Maar het bureauteam kan dat natuurlijk niet alleen, gelukkig zijn er provinciale vrijwilligers die helpen bij activiteiten, cursussen en workshops. Vaak doen zij dit naast hun rol als vrijwilliger bij een afdeling! Daarnaast wordt er regelmatig beroep gedaan op de vrijwilligers uit de plaatselijke afdeling (onder andere bij de introductiecursus, Moonwalk en het provinciaal Juniorentoernooi). Wil jij je opgeven als provinciale vrijwilliger, dan kan dat uiteraard. Geef per mail je naam, e-mailadres en 06-nummer door en wat je graag zou willen doen.

zoeken in deze site

logo 2015 provincie limburg

veiligheidsvignet

inveiligehanden

ANBI