Verzekeringen

JongNL Limburg voert voor al haar leden, leiding en bestuurders een collectieve verzekering voor ongevallen, rechtsbijstand, wettelijke en bestuurlijke aansprakelijkheid. In de uitgebreide verzekeringsfolder lees je wat deze collectieve verzekering precies inhoudt, voor wie ze bedoeld is, wat het kost en welke mogelijkheden er zijn om via JongNL Limburg aanvullende verzekeringen af te sluiten.

Download de verzekeringsfolder of vraag deze aan op het bureau, dit kan per mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vermeld ook naar welk adres de folder opgestuurd kan worden.

Inleiding
Om de vrijwilligers en jeugdleden van JongNL Limburg zo goed mogelijk te beschermen tegen risico’s die onlosmakelijk verbonden zijn met het vrijwilligerswerk en de activiteiten van JongNL in de afdelingen, heeft JongNL Limburg voor al haar leden en vrijwilligers een uitgebreid verzekeringspakket afgesloten. In dit pakket zijn de ongevallen-, rechtsbijstands-, wettelijke en bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering opgenomen. Daarbij wordt samengewerkt met Meeùs, de verzekeraar van JongNL Limburg. Meeùs is gespecialiseerd in onder andere verzekeringen voor vrijwilligersorganisaties.

Op wie is dit verzekeringspakket van toepassing?
De verzekeringen die in de folder beschreven worden hebben betrekking op iedereen die werkzaamheden en activiteiten in naam van JongNL Limburg en/of een van de bij haar aangesloten afdelingen verricht, meer in het bijzonder de leden, leiding, hulpkrachten, beroepskrachten, bestuursleden en zo meer. Op de collectieve verzekeringen van JongNL Limburg zijn ook diegenen verzekerd die bijvoorbeeld tijdens een kamp of open dag assistentie verlenen. Echter vrijwilligers die meer dan incidenteel actief zijn (klussenploeg voor de blokhut) dienen ingeschreven te worden bij JongNL Limburg.

En op wie niet….?
Belangstellenden en bezoekers, zoals ouders, kinderen en anderen, die op bijvoorbeeld open dagen, bij ledenwervingen of bij activiteiten een kijkje komen nemen, zijn niet verzekerd via dit pakket. Wel kunnen zij een afdeling, wanneer zij schade aan eigendommen en/of lijf en leden (ledematen) oplopen, daarvoor aansprakelijk stellen. Als in zo'n geval aantoonbaar is dat de afdeling aansprakelijk is, of enige tekortkoming kan worden verweten, dan is die afdeling verzekerd via de WA-polis.

In het collectieve verzekeringspakket (voor alle afdelingen aangesloten bij JongNL Limburg) zitten de volgende polissen:
1. wettelijke aansprakelijkheidspolis (WA)
2. ongevallenpolis (O)
3. bestuurlijke aansprakelijkheidspolis (BA)
4. rechtsbijstandspolis

Wat kost dit?
De kosten voor het totaalpakket is € 1,72 per ingeschreven jeugd- en kaderlid per jaar. Deze kosten zijn in de contributie opgenomen.

Wat te doen bij schade of letsel?
Als één van de verzekeringen ingeschakeld moet worden, kun je als afdeling rechtstreeks contact opnemen met de verzekeringsdeskundige van JongNL Limburg, Aad Overvliet. Hij zal je van het begin af aan helpen met de afhandeling van de kwestie. Ook als je niet zeker weet of een bepaalde schade onder de dekking valt, of met vragen anderszins kun je bij hem terecht. Je kunt een mail sturen naar het bureau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., of rechtstreeks contact opnemen met Aad Overvliet: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 06 11 95 9 857.

Aanvullende verzekeringen
Naast het standaard pakket zijn een aantal aanvullende verzekeringen via JongNL LImburg bij Meeùs af te sluiten. Ook deze zijn specifiek toegesneden op JongNL-afdelingen. Het betreft de voglende polissen:
1. 'Eigen eigendommen'-polis
2. Inventarispolis
3. Reispolis


Lees meer over deze polissen in de verzekeringsfolder.

Downloads 
aanvraagformulier eigen eigendommen verzekering
aanvraagformulier invantarisverzekering 
aanvraagformulier reisverzekering 
aanvraagformulier bestuurders aansprakelijkheidsverzekering