Onze Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon kan helpen bij het oplossen van JongNL gerelateerde problemen. Hij/zij is het aanspreekpunt voor vrijwilligers, jeugdleden en ouders of verzorgers die te maken krijgen met onenigheid waarbij reguliere wegen niet tot een (voor alle partijen gewenste) oplossing hebben geleid.

De vertrouwenspersoon zoekt samen met de melder naar oplossingen, geeft ondersteuning en advies en gaat na of een oplossing in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoort. Kortom de vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Hij/zij ondersteunt de melder bij gesprekken met derden, bijvoorbeeld bij bemiddeling of het indienen van een klacht.

JongNL Limburg heeft een mannelijke en een vrouwelijke vertrouwenspersoon aangesteld, maar wellicht heeft de plaatselijke afdeling ook een vertrouwenspersoon. Het is goed om dat te weten, voor alle leiding, leden en hun ouders. Download hier meer informatie over de rol van de vertrouwenspersoon.

contactgegevens vertrouwenspersonen JongNL Limburg

Paul Verjans
Kempstraat 59
6121 XW  BORN
06 44532308

paulverjans@jongnl.nl
Lilian Janssen
Rooth 4
5993 PD  Maasbree
06 23224101
lilianjanssen@jongnl.nl


VOG - verklaring omtrent gedrag
JongNL Limburg stimuleert afdelingen voor alle vrijwilligers een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen. Het aanvragen is namelijk voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk GRATIS. Klik hier voor informatie over de VOG.