pinterest twitter facebook  vertrouwenspersoon

zoeken in deze site

JongNL 75-jaar

 

Inleiding

6 december 1944 werd Jong Nederland opgericht. 6 december 2019 is dat 75 jaar geleden.
Vanaf december 2019 tot en met december 2020 staan, op het activiteitenprogramma van JongNL Limburg, veel reguliere activiteiten zoals het provinciaal toernooi, de KidsParty en het filmfestival in het teken van het jubileum.

 

Extra activiteiten JongNL Limburg in het kader van jubileum

JongNL Limburg presenteert, in het kader van het jubileum, een drietal extra activiteiten (cadeaus) die de plaatselijke afdelingen kunnen inzetten om het jubileumfeest, vanuit hun eigen dorp of wijk, luister bij te zetten.

Centraal doel van deze activiteiten is, plaatselijk, publiciteit te geven aan de methode JongNL en daardoor bij te dragen aan een positief imago van JongNL. Een positief imago is belangrijk om als jeugd- en jongerenorganisatie gezond 100 jaar te worden en dat is wat we willen. De jubileum-activiteiten zullen dan ook gericht zijn op de toekomst van JongNL. Derhalve zal een terugblik op de afgelopen 75 jaar slechts bescheiden aan bod komen.

Het bestuur van JongNL Limburg wil het jubileum ‘gebruiken’ om onze organisatie positief neer te zetten als een op de toekomstgerichte en eigentijdse jeugd- en jongerenorganisatie die een bijdrage levert aan een gezonde en leefbare samenleving waarin mensen zich met elkaar verbinden.

Hierbij de uitwerking van 3 ideeën.

 

1. Talkshow ‘Het avontuur van je leven’ met verhalen, muziek, spel en veel plezier.

Ton en Leon gaan op tour langs de afdelingen: op (bijvoorbeeld) een zondagmiddag in de blokhut of in het plaatselijk gemeenschapshuis presenteren zij, samen met kinderen, leiding en oud-leiding van de plaatselijke afdeling de talkshow ‘Het avontuur van je leven’. Afdelingen kunnen de talkshow als verjaardagscadeau aanbieden aan ouders, leiding, oud-leiding, vrienden, burgemeester en wethouders, collega verenigingen, leden van gemeenteraad, bekenden of zelfs aan de hele gemeenschap waarin de afdeling actief is.

Voor heel veel leden en leiding is JongNL hét avontuur van hun leven. Hun verhalen, belevenissen en ervaringen komen in de show aan de orde. Het leven zelf is ook een avontuur. De vraag die in de show aan de orde komt is welke invloed JongNL op dat avontuur heeft gehad en nog heeft. In hoeverre is dat wat je bij JongNL hebt beleefd en ervaren van invloed op het avontuur van je leven?

Rode draad in de show is het levensverhaal van Ton en Leon, twee leiders van JongNL, die in de show willen ontdekken wat JongNL voor het avontuur van hun leven heeft betekend. Dat leidt tot een soms hilarisch en ontroerend verhaal dat de heren presenteren in liedjes, sketches en anekdotes. Tijdens de show laten de twee heren de kijker ook beleven welke impact de methode JongNL heeft op leden en leiding. Vrolijkheid en ontspanning zijn belangrijke elementen van de show. Het wordt een levendig gebeuren met een hoog up-tempo.Om de show af te stemmen op de wensen van de plaatselijke afdelingen komen Ton en Leon langs om samen de voorstelling voor te bereiden. Zo krijgt elke afdeling een show op maat. Een onderdeel van de show is een quiz. In de quiz zitten, naast algemene vragen over JongNL, ook vragen over de eigen afdeling. De input voor de kwis komt dus van de plaatselijke afdeling. Daarnaast willen de mannen natuurlijk een praatje houden met de voorzitter, het jongste lid en de oudste nog levende leider of leidster van de afdeling. Misschien is er zelfs een ‘sketch’ die al generaties lang tijdens het kampvuur wordt opgevoerd, die natuurlijk niet kan ontbreken tijdens de show.

 

Als afdelingen een voorstelling willen boeken kunnen ze contact opnemen met het bureau van JongNL Limburg. Er volgt een afspraak op de show ‘op maat’ te bespreken.

 

2. Tentoonstelling ’75 jaar het avontuur van je leven’.

JongNL Limburg richt een rijdende tentoonstelling in bestaande uit een 4-tal dubbelzijdige panelen. De panelen vormen een kleurrijk en aansprekend geheel. Op de panelen wordt, met veel beeldmateriaal, een kort historisch overzicht gegeven van 75 jaar Jong Nederland van 1944 tot 2020. Daarnaast wordt door middel van korte teksten, anekdotes en interviews de methode JongNL verduidelijkt waarbij met name ingezoomd op de toekomst van JongNL als jeugd- en jongerenorganisatie. Naast de vier vaste panelen wordt de tentoonstelling aangevuld met één paneel met historische- en actuele informatie over de plaatselijke JongNL-afdeling waar de tentoonstelling een tijdje te zien is. De panelen samen vormen de tentoonstelling ’75 jaar het avontuur van je leven’.

De panelen worden aangeboden aan de plaatselijke afdelingen. De bedoeling is dat een plaatselijke afdeling een openbare en veel bezochte locatie voor de panelen bepaalt. Dat kan zijn het gemeentehuis, gemeenschapshuis, een winkel, kantine of museum.

JongNL Limburg zorgt voor de invulling van de vaste 4 panelen. In samenspraak met de afdeling wordt paneel 5 samengesteld en geproduceerd.Bij de panelen horen affiches en uitnodigingen. Per locatie worden deze, vanuit een vast format, aangepast aan de plaatselijke situatie. De afdeling organiseert een feestelijke opening van de tentoonstelling waarbij, naast leden en leiding, prominenten uit het dorp of de wijk worden uitgenodigd. Affiches, persberichten en uitnodigingen moeten zorgen voor bezoekers aan de tentoonstelling. Het streven is de tentoonstelling te laten openen door de burgemeester samen met het jongste lid van de afdeling. Ook het bestuur van JongNL zal een woordje doen bij de opening van de tentoonstelling. De afdeling zorgt voor een (muzikale) omlijsting van het programma bij voorkeur verzorgd door leden van de afdeling.

 

De panelen blijven een afgesproken periode op de locatie.

Er wordt gestreefd om zoveel als mogelijk afdelingen samen de tentoonstelling te presenteren. In dat geval wordt voor elke afdeling 1 paneel toegevoegd aan de vaste panelen.

 

3. Leden bepalen, op een speciale manier, wie in het jubileumjaar in het zonnetje gezet wordt.

In november 2019 ontvangen alle leden, via de afdeling, een feestelijke enveloppe. In deze enveloppe zit een brief. In de brief wordt gevraagd of het lid een persoon wil aandragen waarvan hij of zij vindt dat die persoon, in het kader van 75 jaar Jong NL, een taart verdient. Vóór 8 december 2019 dienen de aanvragen voor taarten bij JongNL Limburg binnen te zijn. Een werkgroep (bestuur en beroepskrachten) bepaalt, op basis van de binnengekomen mailtjes, welke 12 aanvragen, een taart verdienen. Als de 12 leden bekend zijn, die iemand een taart met een verhaal willen aanbieden, wordt contact opgenomen met deze leden. Elke eerste zaterdag van de maand, in 2020, krijgt een van de gekozen leden de gelegenheid om samen met iemand van de ‘taartenwerkgroep’ een taart te bakken en/of te versieren. Het bakken gebeurt in de blokhut van de afdeling waar de ‘jonge bakker’ lid is. Tijdens het bakken komt de motivatie om juist ‘die ene persoon’ een taart aan te bieden aan de orde. Het bakken en het gesprek wordt gefilmd. Ook de pers wordt uitgenodigd. Uiteindelijk wordt de taart aangeboden aan de gekozen ‘special person’ die tijdens het overhandigen ook het filmpje te zien krijgt.

Kijk hier de afleveringen:
Aflevering 1 - JongNL Bergen - Maud Hebben / Math Kleintjes 
Aflevering 2 - JongNL Waubach - Suus Eleveld / Annita Geuskens
Aflevering 3 - JongNL Horst - Ted en Loe / Abigail Martens
Aflevering 4 - JongNL Reuver-Offenbeek - Cheng Boots / Zijn leiding
Aflevering 5 - Sint Maartensgroep Gronsveld - Job, Sem en Liv / Pieter Maarten Wesseling
Aflevering 6 - JongNL Buchten - Sara Beckers / Bart Beckers
Aflevering 7 - JongNL Panningen - Luna Huijs / Hay Peeters
Aflevering 8 - JongNL Baarlo - Juul Driessen
Aflevering 9 - JongNL Maasbree - Bente / Guus Hunnekens

Hieronder vind je de persberichten:

Persbericht voor Math Kleintjes
Persbericht voor Annita Geuskens
Persbericht voor Abigail Martens
Persbericht voor de leiding van Reuver-Offenbeek
Persbericht voor Pieter Maarten Wesseling
Persbericht voor Bart Beckers
Persbericht voor Hay Peeters
Persbericht voor Juul Driessen
Persbericht voor Guus Hunnekens
 

4. JongNL 75-jaar Kennis Quiz!

Doe mee en spaar zoveel mogelijk punten en wie weet, win jij de felbegeerde prijs aan het einde van het feestjaar.
Iedere maandag verschijnt er gedurende 52 weken een vraag over JongNL op facebook of instagram. Tot de vrijdag aansluitend heb je de kans om je antwoord in te sturen via pb'tje of een dm'tje.

Heb je het antwoord goed? Dan krijg je punten. Bij een fout antwoord krijg je geen punten.
Op de vrijdagen weet je het antwoord, deze wordt bekend gemaakt op facebook en instagram.