(jonge) leiding motiveren

Motivatie betekent letterlijk ‘beweegreden’. Als je een gemotiveerde leider bent, heb je een (beweeg)reden om je voor JongNL in te zetten. Wat deze reden is verschilt van persoon tot persoon en is niet altijd makkelijk onder woorden te brengen. Wel kan gezegd worden dat je bereid bent dit alles vrijwillig te doen, wat wil zeggen dat je taken uit vrije wil uitvoert en je hiervoor geen geld in ruil krijgt. Beweegredenen om leiding te zijn is niet makkelijk te ontmaskeren. Toch kan onderstaande verhaal je helpen om beter te snappen waar motivatie vandaan komt. Als je je medeleiding en hun beweegredenen beter begrijpt, kan je hier ook beter inspelen en zo hun inzet en betrokkenheid bij JongNL vergroten. Er zijn verschillende types van vrijwilligers. Twee hiervan zijn de 'traditionele vrijwilliger' en de zogenoemde 'nieuwe vrijwilliger'. Je leest hier meer over in onderstaand document.

(jonge) leiding motiveren - achtergrondinformatie
(jonge) leiding motiveren - 10 Tips10 Tips om (jonge) leiding te motiveren

1. Realiseer je je invloed.
Bestuursleden hebben een grote impact op de motivatie van jongeren, maar zijn zich hier niet altijd bewust van. Realiseer je dat de manier waarop je over een jongere denkt doorwerkt in de wijze waarop je hem of haar benadert en dat dit bepalend is voor de motivatie van die jongere. Een positieve blik geeft positieve energie: wees verwachtingsvol!

2.  Help jongeren hun motivatie te ontdekken.
Als bestuurslid heb je een brede vakkennis, maar ben je ook bereid te delen wat jou inspireert? Gebruik je enthousiasme voor je vak om jongeren te laten ontdekken wat zij leuk vinden. Jongeren willen juist op een meer gelijkwaardig niveau over een activiteit praten. Denk dus bewust na over hoe je jouw passie voor je activiteit kunt overbrengen.

3. Laat jongeren ervaren dat ze groeien.
Ergens beter in worden werkt motiverend. Laat jongeren ervaren dat ze vooruitgaan en zorg dat ze regelmatig succes kunnen ervaren.

4. Geef keuzes en ruimte.
Daag jongeren uit op hun niveau. Vooral jongens kunnen zich meer uitgedaagd voelen door competitieve elementen: rankings, wedstrijdjes in teamverband. Jongeren kunnen ook proberen hun eigen prestaties te verbeteren en zo met zichzelf de competitie aan te gaan.

5. Zorg voor verbinding.
Realiseer je het belang van een goede relatie met je jongere leiding. Jongeren willen vooral gezien worden als individu, zodat ze zich gewaardeerd voelen. Investeer bewust in een goed contact: ken hun namen, weet wat ze bezighoudt. Als de verbinding er eenmaal is, lukt het makkelijker om jongeren te motiveren, omdat ze dingen makkelijker van je aannemen.

6. Stimuleer groei, durf te falen.
Benadruk steeds weer het belang van oefenen. Door gericht aan de slag te gaan word je beter en verhoog je je zelfeffectiviteit. Jongeren hebben hun eigen groei voor een groot deel zelf in de hand. Vertel je eigen ervaringen en je eigen falen.

7. Bied praktijkervaringen.
Jongeren willen leren hoe de ‘echte wereld’ in elkaar steekt en raken sneller gemotiveerd voor opdrachten uit de praktijk dan van louter theorie.

8. Ken de dromen en interesses van je medeleiding
Als je weet waar je medeleiding voor gáán en waar hun interesses en passies liggen, kun je ze veel beter begeleiden. Probeer er met kleine gesprekjes achter te komen waar jongeren warm voor lopen. Zo weet je waar je wie voor kunt vragen.

9. Gewoon doen, samen is leuker
Voor jongeren is het ook leerzaam om bepaalde dingen gewoon maar te doen; het nut ervaren ze soms pas later. Samen doen is natuurlijk nog leuker. Met je vriendin is het leuker is iets uit te werken dan alleen.

10. Gezelligheid, lol, plezier en vooruitgang
Het moet natuurlijk ook leuk zijn, probeer gezelligheid te creëren, maak grapjes tijdens je vragen en besprekingen en boek vooruitgang. Geef jongeren gerichte taken waarvan je weet dat ze vooruitgang zullen boeken.