Aanvragen kampvergunning en bijzonder verlof

kampvergunning
Gelet op de verantwoordelijkheid naar deelnemers, ouders, overheid, terreineigenaar en JongNL Limburg als organisatie stelt het bestuur van JongNL Limburg een aantal voorwaarden aan het op kamp gaan. Een kampvergunning wordt verleend aan kampen die voldoen aan onderstaande punten. JongNL Limburg maakt na ontvangst van de kampvergunningaanvraag melding van het kamp bij de verzekering. Het kamp wordt tevens opgenomen in de kampbezoekplanning. Deze planning is voor het bestuur van JongNL Limburg beschikbaar bij calamiteiten.

voorwaarden
•  
Voor het kamp dient elke afdeling zich de vraag te stellen of een verantwoord welslagen van het kamp mogelijk is. Deze vraag dient, vooraf aan het kamp, tijdens een vergadering van het bestuur besproken te worden en genotuleerd.
•   De leiding van het kamp dient in meerderheid te bestaan uit erkende vrijwilligers. Erkende vrijwilligers zijn diegenen die de introductiecursus en/of introductiecursus plus gevolgd hebben.

•   De kampleider dient meerderjarig te zijn. Het bestuur van de afdeling geeft de vrijwilliger toestemming de functie van kampleider uit te oefenen. Van de kampleider wordt zelfstandigheid en een zekere bedachtzaamheid in zijn gedrag gevraagd.

JongNL Limburg verstrekt een bevestiging 'melding kamp' als niet aan alle bovenstaande punten wordt voldaan.

aanvraagformulier kampvergunning

Aanvragen voor de zomerkampen kunnen tot uiterlijk 1 juli 2015 ingediend worden. Dit in verband met de vakantie van het bureauteam!
 bijzonder verlof
Een aantal werkgevers biedt werknemers de gelegenheid bijzonder verlof aan te vragen voor vrijwilligerswerk. Dat kan als je bijvoorbeeld op zomerkamp gaat en een aantal vrije dagen nodig hebt. De werkgever geeft jou in zo’n geval betaald of onbetaald verlof voor het uitvoeren van jouw vrijwilligerstaken. Een aanvraag voor bijzonder verlof moet je schriftelijk bij je werkgever indienen. Het is belangrijk om dit op tijd te doen. In de aanvraag geef je duidelijk aan waarom, voor welke activiteit, voor welke vereniging en voor welke periode je bijzonder verlof aanvraagt. Maak het jezelf gemakkelijk en laat Jong Nederland Limburg jouw aanvraag versturen. Dat kan door het aanvraagformulier bijzonder verlof in te vullen en op te sturen naar Jong Nederland Limburg. Het bureau stuurt dan een brief met jouw verzoek naar je werkgever. Jijzelf ontvangt een kopie van deze brief.

aanvraagformulier bijzonder verlof
Opent het formulier niet in word (afhankelijk van de provider), ga dan op de link staan. Rechts klikken en kies 'koppeling opslaan'. Dan is het formulier te openen in word.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanvraagformulier kampvergunning